Reference

U posljednjih deset godina rada stekli smo zavidnu listu partnera koji su nam ukazali povjerenje:

 • ALFE MI d.o.o Živinice
 • JATA GROUP d.o.o Srebrenik
 • MFS EMMAUS Doboj Istok
 • STAR - CENTAR d.o.o Živinice
 • YIMOR d.o.o Domaljevac
 • SANTING d.o.o Pale
 • Ladanušić čistoća d.o.o Posušje
 • Petrol Prošić d.o.o Bihać
 • Semisem d.o.o Doboj Istok
 • BEMA BH d.o.o Gračanica
 • AMBRA d.o.o Gračanica
 • Baza d.o.o Tuzla
 • Caffematic d.o.o Tuzla
 • Proing d.o.o Tuzla
 • HO Svjetlost d.o.o Doboj Istok
 • Excellent d.o.o Sarajevo
 • Tirol d.o.o Tuzla
 • MF Trade d.o.o Doboj Istok
 • Grandex d.o.o Tuzla
 • ZH-ZOLA d.o.o Živinice
 • ......


46

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

2,2

IZGRAĐENI  MW

21

IZGRAĐENE ELEKTRANE

8

SERVIS