info@solarne-elektrane.ba
+387 35 360 999
TST d.o.o. Trakilovići bb, Tuzla

Reference

Brojni klijenti su nam ukazali povjerenje:

 • ALFE MI d.o.o Živinice
 • Tehnograd Company d.o.o Tuzla
 • GREAT d.o.o Srebrenik
 • Lovac d.o.o, Srebrenik
 • KOPEX SARAJLIĆ d.o.o, Srebrenik
 • FANA d.o.o, Srebrenik
 • SAX ENERGY d.o.o, Gračanica
 • TC Omerčić, d.o.o, Doboj Istok
 • INSIEME ZZ, Bratunac
 • Hyundai AC GANJGO, Doboj Jug
 • Dženex d.o.o, Tuzla
 • Euro Lifting d.o.o, Srebrenik
 • Udruženje "CBC RADOST" Tuzla
 • Drvodom d.o.o Sarajevo
 • JATA GROUP d.o.o Srebrenik
 • MFS EMMAUS Doboj Istok
 • STAR - CENTAR d.o.o Živinice
 • YIMOR d.o.o Domaljevac
 • SANTING d.o.o Pale
 • Ladanušić čistoća d.o.o Posušje
 • Petrol Prošić d.o.o Bihać
 • Semisem d.o.o Doboj Istok
 • BEMA B A d.o.o Gračanica
 • AMBRA d.o.o Gračanica
 • Baza d.o.o Tuzla
 • Caffematic d.o.o Tuzla
 • Proing d.o.o Tuzla
 • HO Svjetlost d.o.o Doboj Istok
 • Excellent d.o.o Sarajevo
 • Tirol d.o.o Tuzla
 • MF Trade d.o.o Doboj Istok
 • Grandex d.o.o Tuzla
 • ZH-ZOLA d.o.o Živinice
 • IZOBIT d.o.o Gradačac
 • POLY d.o.o Gračanica
 • EXTRA d.o.o Tuzla
 • EKO TOPLANE d.o.o Gračanica
 • AS d.o.o Bihać


104

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

5,1

IZGRAĐENI  MW

54

IZGRAĐENE ELEKTRANE

32

SERVIS