info@solarne-elektrane.ba
+387 35 360 999
TST d.o.o. Trakilovići bb, Tuzla

Solarne​ elektran​e

Profesionalna usluga.
Projektovanje i izgradnja.

...sve na jednom mjestu...

Da li ste znali ?

SOLARNE ELEKTRANE ZA VLASTITE POTREBE

Izgradnja solarnih fotonaponskih elektrana čija se proizvedena električna energija koristi za vlastite potrebe, odnosno potroši se na mjestu njenog nastanka, predstavlja optimalno rješenje za male i velike industrijske kupce. Samostalnom proizvodnjom iz vlastite solarne elektrane umanjuje se iznos računa za električnu energiju. Na ovaj način kompanije koje izgrade solarnu elektranu postaju konkurentnije i energetski neovisnije. U skladu sa važećim zakonskim propisima ovaj vid izgradnje ne zahtijeva komplikovanu administrativnu proceduru ishođenja  dozvola što u mnogome olakšava i ubrzava postupak izgradnje. 
Detaljna analiza potrošnje električne energije odnosno analiza pripadajućih troškova nabavke električne energije, daje odgovor o isplativosti ulaganju u izgradnju solarnih elektrana za vlastite potrebe. Prosječno gledajući u BiH, rok povrata investicije za ovakve objekte iznosi oko 6 godina.

Kontaktirajte nas za više informacija i ponudu