Sunčeva energija kao izrazito prihvatljiv obnovljivi izvor energije zasigurno postaje  glavni nositelj ekološki održivoga energetskog razvoja.

Solarne fotonaponske elektrane omogućavaju Vam da proizvodite električnu energiju koju možete iskoristiti za svoje potrebe ili da je po podsticajnim cijenama isporučujete u elektroenergetski sistem. Zbog toga je interes za korištenjem solarne energije u stalnom porastu.

Ako projektujete novu kuću, pomoćne objekte (garažu, skladište...), ili proizvodne objekte, skladišta, iskoristite mogućnost da u projekte uključite i fotonaponske panele.

Moderni, lagani, fleksibilni, transparentni solarni fotonaponski paneli će Vam omogućiti jednostavne i kvalitetne projektne varijante bilo da su u pitanju prizemni objekti bilo da se radi o objektima sa velikim energetskim zahtjevima.

                                                                                                  TST d.o.o želi Vam sunčan dan.